Режим роботи закладу

Навчальний рік у ЦДЮТ № 1 розпочинається 1 вересня і закінчується, як правило, 31 травня. У 2018/2019 навчальному році відповідно до Колективного договору заклад функціонує у режимі шестиденного робочого тижня.
Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Одним із двох обов’язкових вихідних днів є неділя. Другий вихідний день надається у відповідності до розкладу занять та тижневого навантаження.
При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує директор закладу за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.
Робочий час адміністрації закладу позашкільної освіти (заступників директора, завідуючого відділом, методистів, культорганізатора) фахівців, обслуговуючого персоналу визначається графіками роботи, затвердженими директором закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
Тривалість робочого тижня встановлюється для адміністрації закладу позашкільної освіти, методиста, завідувача відділу, педагога-організатора, практичного психолога, фахівців, обслуговуючого персоналу – 40 годин на тиждень. Обідня перерва надається через чотири години після початку роботи.
Тривалість робочого тижня для педагогічних працівників встановлюється відповідно до тарифікації.
Тривалість робочого дня керівників гуртків визначається їхнім тижневим педагогічним навантаженням і розкладом занять. Заняття проводити у період з 9.00 до 21.00 відповідно до затвердженого розкладу занять.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 31 грудня, ІІ семестр – з 1 січня по 31 травня.
Структура навчального року може змінюватися згідно з рішенням педагогічної ради та за погодженням з місцевими органами управління освітою.
У канікулярні, вихідні та святкові дні ЦДЮТ № 1 може працювати за окремим планом, затвердженим директором.
У літній канікулярний час ЦДЮТ № 1 проводить організаційно-масову роботу з вихованцями, учнями і слухачами в різних формах: змаганнях, зльотах, походах, екскурсіях, зборах, фестивалях, конкурсах, концертах, заняттях тощо, як підсумок освітнього процесу за навчальний рік, а також може проводити змістовний відпочинок та оздоровлення.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання ЦДЮТ № 1.
Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р., № 433, середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань становить, як правило, 10-15 вихованців. У гуртках вищого рівня допускається від 5 до 10 вихованців. Навантаженість навчальних годин на тиждень залежить від рівня навчання. Тривалість одного заняття в ЦДЮТ № 1 визначається освітніми планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій.
Початок і закінчення занять, заходів визначається директором відповідно до режиму роботи ЦДЮТ № 1 та Правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на вихованців.
ЦДЮТ № 1 може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової вищої освіти, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених договорів із зазначеними закладами та установами.
Кiлькiсть переглядiв: 1589