Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
(Згідно ст. 30 Закону України «Про освіту»)

Статут закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності - згідно із законодавством заклади позашкільної освіти не підлягають ліцензуванню
Структура та органи управління закладу освіти
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Мова (мови) освітнього процесу - українська та російська мови навчання
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Кошторис
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
Кiлькiсть переглядiв: 824